preload preload preload preload preload

Ján Chovan / rezbár

Ján Chovan / rezbár z Dekýša, pri Banskej Štiavnici

Ján Chovan /*1964/

Žije a tvorí v podsitnianskej dedinke Dekýš blízko Banskej Štiavnice /16 km/.
Po ukončení štúdia na Umelecko – priemyselnej škole v Kremnici absolvoval nadstavbové štúdium konzervovania a reštaurovania dreva v Brne.
Už v roku 1990 založil spoločnosť „Umelecké remeslá“, v ktorej sa autorsky realizuje ako rezbár a konzervátor historického sakrálneho mobiliáru. Okrem plastík a reliéfov navrhuje a realizuje nové interiéry kostolov. Spolu s tímom dielne zabezpečuje aj komplexnú obnovu historických interiérov sakrálnych objektov vrátane výmaľby.


Výber realizácií

Bratislava - Karlova Ves, mobiliár kostola
Velké Bílovice, krížová cesta, plastiky svätcov
Balassagyarmat, krížová cesta, korpus, plastiky svätcov
Lakšárska Nová Ves, krížová cesta
Kaplná, krížová cesta
Mostová, krížová cesta
Čierna voda, krížová cesta
Holice, krížová cesta, bočné oltáre
Ivanka pri Nitre, komplexná obnova interiéru
Lužianky pri Nitre, krížová cesta
Rumanová, krížová cesta
Šahy, obnova výmaľby kostola, krížová cesta na kalvárii
Veľký Meder, obnova výmaľby kostola, korpus
Svätý Peter, mobiliár svätyne
Kubáňovo, mobiliár svätyne
Obit pri Štúrove, výmaľba kostola
Bíňa, krížová cesta
Pečenice, výmaľba kostola, mobiliár svätyne
Bátovce, výmaľba kostola
Podolie, krížová cesta, socha piety
Salka, krížová cesta
Kokava nad Rimavicou, betlehem
Nenince, krížová cesta, korpusy, plastiky svätcov
Balogh nad Ipľom, krížová cesta, reliéfy svätcov
Kosihy nad Ipľom, mobiliár svätyne
Uzovská Panica, hlavný oltár, boží hrob
Trávnica, komplexná obnova interiéru
Levice, krížová cesta, plastiky svätcov, korpus, betlehem
Nová Dedina, krížová cesta, plastiky svätcov, korpus, betlehem
Raková, krížová cesta, plastiky svätcov, betlehem
Liptovské Matiašovce, krížová cesta
Jenkovce, výmaľba kostola
Jastrabie pri Michalovciach, krížová cesta
Petrovce, krížová cesta, plastika vzkrieseného
Chrastné, krížová cesta, plastiky svätcov
Plaveč, betlehem